Faktury

 

Faktura na poprzedni miesiąc


W momencie przekształcania proformy do faktury system tworzy nową fakturę i przypisuje jej numer, jeśli potem zmieniasz datę, to zmieniasz już istniejącą fakturę.

Dlatego należy funkcję na dole obok przycisków zapisu "Popraw nr faktury". Jeśli zmieniasz datę faktury na poprzedni miesiąc, to zaznacz również tę funkcję, aby system wiedział, że ma poprawić nr faktury.

 

 

Instrukcja ERP Soluma