Uprawnienia


Uprawnienia dla pro form


Należy nadać uprawnienia: 

  • Finanse - do odczytu.
  • Pracownik bez faktur
  • Tylko moje proformy" użytkownik będzie widział tylko wystawione przez siebie
     

Zadania, użytkownicy (bez admina)


wszystkie pola do przekierowywania zadań, bez listy zadań użytkowników pozostałych:

  • zadania: wszystkie
  • zarządzanie zadaniami innych: dodawanie, aktualizacja (bez przeglądania)

Instrukcja ERP Soluma