Modele współpracy przy tworzeniu oprogramowania

Przykładowy model współpracy przy tworzeniu oprogramowania:

 • Analiza potrzeb zamawiającego
 • Specyfikacje (specyfikacja funkcjonalna, określenie nakładu pracy, harmonogram)
 • Projekt architektury (sprzęt i oprogramowanie)
 • Określenie zasobów ludzkich do realizacji projektu
 • Stworzenie środowiska (przygotowanie platformy, środowiska testowe)
 • Implementacja (budowa aplikacji, precyzowanie specyfikacji, testy, tworzenie dokumentacji)
 • Opracowanie modeli instalacji (ilość wersji zależna od założeń projektu)
 • Testy wykonywane prze klienta
 • Opracowanie dokumentacji technicznej (dokumentacja dla administratora, instrukcje)
 • Przekazanie systemu (kody źródłowe)
 • Wdrożenie
 • Opieka po-wdrożeniowa

produkcja programów