Technologie i standardy w tworzeniu oprogramowania

Stosujemy w praktyce:

 • J2EE
 • WebService
 • C++
 • PHP

Serwery aplikacji:

 • WebLogic
 • Jboss

Modelowanie (narzędzia CASE):

 • Visual Paradigm
 • StarUML

Metodologie Wytwarzania Oprogramowania:

 • AGILE
 • RUP

Utrzymanie oprogramowania:

 • JIRA
 • Mantis
 • SVN

Dokumentacja: zgodna z

 • OpenUP
 • UML 2.0

produkcja programów