Audyt realizacji

Bezpieczeństwo danych w firmie ma kluczowe znaczenie. Zwłaszcza, gdy do przesyłu i przetwarzania ważnych informacji pracownicy wykorzystują Internet. Również bezpieczeństwo firmowej strony www ma niebagatelny wpływ na wizerunek i stabilność finansową przedsiębiorstwa. Witryna, nawet krótkotrwale nieobecna w sieci oznacza wymierne straty.

audyt

Niedostateczne zabezpieczenie firmowego intranetu może skutkować wyciekiem danych do konkurencji. Dlatego tak istotna jest ocena stopnia zabezpieczeń i wynikające z niej zalecenia do dalszego postępowania. Zasadność przeprowadzenia ewentualnych zmian, czy podwyższania stopnia zabezpieczeń, pozwoli ocenić jedynie szybki i sprawnie zrealizowany audyt rozwiązań stosowanych w firmie.

Na życzenie naszych Klientów prowadzimy audyt ich systemów informatycznych i jakości aplikacji. Oprócz badania poziomu bezpieczeństwa i analizy możliwych zagrożeń, oceniamy, czy system informatyczny spełnia postawione przed nim zadania. Jeśli tak nie jest określamy, jakie działania należy podjąć, by efektywność rozwiązań IT stała się drogą do sukcesu firmy.

Oferta