Integracja systemów IT

Celem integracji systemów jest doskonalenie wszystkich obszarów i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

integracja oprogramowania

Dzięki skutecznej integracji firma osiąga współmierna korzyści obejmujące m.in. łatwiejsze zarządzanie firmą, ujednolicenie dokumentacji i procedur, łączenie działań z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, możliwość ustalenia w sposób precyzyjny odpowiedzialności i kompetencji pracowników – te i wszystkie inne korzyści przekładają się w sposób oczywisty na podniesienie rentowności firmy .

Procesy integracji obejmują:

  • koordynacja procesów biznesowych
  • integracja aplikacji funkcjonujących na różnorodnych platformach systemowych
  • integracja właściwości, funkcjonalności i zgromadzonej wiedzy, zawartych w wielu aplikacjach
  • integracja zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa z otoczeniem
  • integracja baz danych, z aplikacjami

Wycena indywidualna.

Oferta