Bilety on line

Webowy system sprzedaży biletów on-line. Ticket Soluma.

Krótki opis systemu: System umożliwia prowadzenie sprzedaży biletów z dowolnej branży przez Internet. Użytkownicy po opłaceniu systemu mają wygenerowany specjalny bilet z kodem 2D. Podczas kontroli biletów, osoba kontrolująca skanuje bilet – urządzeni łączy się z systemem i weryfikuje parametry biletu.

System parametryzujemy stosownie do potrzeb klienta.

Cena od 20 tys. zł netto.

Oprogramowanie