Zarządzanie dokumentacją

Soluma SOD. Ogólna funkcjonalność systemu obiegu dokumentów.

Jednostki / działy

 • tworzenie jednostek
 • segregacja jednostek
 • zarządzanie jednostkami

Użytkownicy

 • tworzenie grup użytkowników
 • dodawanie uprawnień dla grup: przegląd, usuwanie, zastępowanie pliku, dodawanie, przegląd archiwum
 • tworzenie grup i edycja listy użytkowników (dodawanie, usuwanie, edycja, np. hasła)

Dokumenty:

 • dodawanie dokumentów
 • określanie parametrów dokumentów
 • tworzenie drzewa dokumentów
 • określanie ważności dokumentu
 • system powiadomień
 • archiwum dokumentów

Oprogramowanie