Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny, czyli przekazanie opieki nad systemami IT i zlecanie realizacji projektów firmie zewnętrznej, oprócz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i szybkiego czasu reakcji na sytuacje kryzysowe, ma podstawową zaletę – pozwala redukować koszty zatrudniania pracowników działu IT i zapewnia unikanie błędnych decyzji dotyczących inwestycji w infrastrukturę informatyczną.

Outsourcing informatyczny

Outsourcingowy model współpracy jest zatem idealny dla firm dysponujących dużym potencjałem wynikającym z posiadania doświadczonych i rozbudowanych działów handlowych, a nie mających odpowiednio przygotowanego zaplecza technicznego.

Jako podstawowe korzyści outsourcingu nasi Klienci najczęściej wymieniają:

  • możliwość koncentracji na celach działalności i wzroście konkurencyjności, bez rozpraszania uwagi problemami IT
  • utrzymanie niższego poziomu zatrudnienia, przy utrzymaniu dostępu do wykwalifikowanego personelu
  • doświadczenie
  • stałą opiekę, bezpieczeństwo, wsparcie i fachowe doradztwo
  • partnerskie relacje

Oferta