moduł Admin Soluma

Moduł systemu ERP Soluma, funkcjonalność modułu:

Ustawienia globalne

  • Konfiguracja danych podstawowych firmy użytkownika (w połączeniu z modułem CRM)
  • Definiowanie loga firmowego używanego w dokumentach drukowanych z systemu

Ustawienia osobiste użytkownika

  • Zmiana hasła
  • Dowolna, elastyczna konfiguracja menu do potrzeb użytkownika
  • Wybór motywu serwisu wg własnych upodobań

Użytkownicy systemu:

  • Definiowanie użytkowników
  • Samodzielne definiowanie ról w systemie
  • Precyzyjne definiowanie uprawnień w systemie do poszczególnych modułów, elementów modułów, na poziomie przeglądania, tworzenia, modyfikacji i usuwania

System ERP Soluma