moduł Czas pracy Soluma

Moduł systemu ERP Soluma, funkcjonalność modułu:

  • Rejestrowanie godzin pracy przez pracowników
  • Przypisywanie godzin pracy do poszczególnych projektów (w połączeniu z modułem Projekty)
  • Monitorowanie i akceptacja czasu pracy pracowników przez managera
  • Śledzenie kosztów czasu pracy względem projektu, pracownika, miesiąca lub globalnie
  • Przeglądanie i rejestrowanie czasu pracy za pomocą kalendarza

System ERP Soluma