moduł Finanse Soluma

Moduł systemu ERP Soluma, funkcjonalność modułu:

Moduł Fakturowanie

 • Wystawianie faktur VAT, faktur Proforma
 • Generowanie faktur automatycznych (proform) - automatyczne wystawianie i wysyłanie e-mailem zdefiniowanych szablonów w dowolnym cyklu.
 • Możliwość podpinania własnego loga do wydruków faktur.
 • Rozliczanie finansowe dokumentów
 • Monitorowanie zaległych płatności
 • Generowanie rejestrów sprzedaży VAT
 • Blokowanie zaksięgowanych dokumentów

Moduł Koszty

 • Ewidencja dokumentów kosztowych (faktura zakupu VAT, dokument kosztowy, dokument kosztowy wewnętrzny)
 • Definiowanie grup kosztów
 • Generowanie rejestru zakupów VAT
 • Rozliczanie finansowe dokumentów

Moduł Biuro rachunkowe

 • Kompletowanie i wysyłanie dokumentów finansowych do biura rachunkowego
 • Informowanie o brakach w przygotowanych dokumentach (np. brak zeskanowanych dokumentów zakupu)
 • Historia wysyłek dokumentów

Zobacz również program do fakturowania online.

System ERP Soluma