moduł Magazyn Soluma

Moduł systemu ERP Soluma, funkcjonalność modułu:

  • Definiowanie towarów uwzględnianych w module (towar/usługa)
  • Definiowanie magazynów
  • Przypisywanie towarów do określonych magazynów
  • Alarmowanie o przekroczeniu zdefiniowanych ilości minimalnych towarów
  • Inwentaryzacje poszczególnych magazynów
  • Przesunięcia międzymagazynowe (MM)
  • Likwidacja towarów zniszczonych, zagubionych (LT)
  • Przyjmowanie na stan poprzez fakturę zakupu VAT
  • Zdejmowanie ze stanu poprzez fakturę sprzedaży VAT

System ERP Soluma