moduł Produkcja Soluma

Moduł systemu ERP Soluma, funkcjonalność modułu:

  • Definiowanie produktów
  • Zlecenia produkcyjne na wyroby, półfabrykaty i instalację wyrobów gotowych.
  • Rejestracja zużycia surowców.
  • Spływ wyrobów gotowych.
  • Naliczanie rzeczywistego kosztu wytworzenia na podstawie zużycia materiałów, wykonanej robocizny i rozliczonych usług obcych.
  • Monitorowanie odchyleń od normatywnego zużycia materiałów (przy wyłączeniu materiałów pośrednich).
  • Raporty: analizy kosztów rzeczywistych, odchyleń zużycia surowców od normy, robót w toku, analiza robocizny w stosunku do normatywu

System ERP Soluma