moduł Projekty Soluma

Moduł systemu ERP Soluma, funkcjonalność modułu:

  • Definiowanie projektów i przypisywanie do kontrahenta
  • Określanie czasu trwania i planowanego zakończenia projektu
  • Definiowanie managera projektów oraz jego uczestników
  • Dodawanie zadań do projektów dla poszczególnych uczestników
  • Przypisywanie dokumentów finansowych do projektu, obliczanie rentowności projektu
  • Dodawanie innych dokumentów do projektu (tekst, pliki)
  • Dodawanie plików do zadań, dokumentów lub bezpośrednio do projektów
  • Przypisywanie kontaktów do projektu
  • Na bieżąco aktualizowane i wyeksponowane podsumowanie: bilans projektu, czas trwania, pozostały czas do końca realizacji projektu
  • Automatyczne uwzględnianie nakładu pracy uczestników jako kosztu w projekcie (w połączeniu z modułem Czas pracy)

System ERP Soluma