Tworzenie raportów Crystal Reports

Tworzenie raportów Crystal Reports - dla WF-mag i WF-fakir dla Windows linii Prestiż.

Oferta skierowana do klientów pragnących powiększyć standardową funkcjonalność wydruków dostępnych w tych programach.
Crystal Reports, daje użytkownikowi możliwość samodzielnego budowania wielowymiarowych, hierarchicznych raportów w postaci tabelarycznej lub graficznej.
Tworzenie nowego raportu , jego kształt , wielkość czcionek , elementy graficzne , prezentacja , obliczanie , sortowanie , sumowanie danych – wszystkie te elementy.
Klient dostosowuje do swoich indywidualnych potrzeb.

Przykłady zastosowań :

  1. Faktury sprzedaży ( wzór własny )
  2. Dokumenty Handlowe ( wzory obcojęzyczne)
  3. Dokumenty Magazynowe (wzór własny)
  4. Zamówienia do dostawców ( wzory własne )
  5. Poniżej więcej przykładowych rozwiązań crystal reports.

Oprogramowanie Wapro